Het Corona-virus (update 26-03-2020)

De praktijk is alleen geopend voor telefonisch/videoconsult en voor direct noodzakelijke behandelingen.


Dit houdt in dat we voor fysiotherapie volgens het stappenplan van onze beroepsorganisatie, het KNGF, werken.

Voor orthomoleculaire therapie gaan alle afspraken door, maar dan via telefoon of videoconsult.


Het Corona-virus (update 23-03-2020)

De praktijk is geopend, echter met aanvullende regels mbt het Corona-virus.


We volgen de algemene hygiëne maatregelen van het RIVM en een paar specifieke maatregelen voor fysiotherapie:

 • We schudden geen handen
 • We wassen na elke patiënt onze handen
 • Hoesten of niezen doen we in onze elleboog
 • We gebruiken papieren doekjes of zakdoekjes
 • Het is verplicht om een eigen handdoek mee te nemen
 • We proberen, waar mogelijk, 1,5 m afstand te hanteren op de praktijk


Wanneer u last heeft van één van de onderstaande klachten moet u de afspraak annuleren of zetten we deze om in een e-consult of telefonisch consult:

 • (Neus)verkoudheid
 • Hoesten of niezen
 • Loopneus
 • Keelpijn
 • Verhoging (= tot 38 graden) of koorts
 • Kortademigheid
 • Branderige ogen
 • Je ziek voelen
 • Diarree


Wanneer u behoort tot de groep kwetsbare mensen, zoals gedefinieerd door het RIVM, nemen we contact met u op. In overleg beslissen we of de behandeling door kan gaan en in welke vorm.


Kwetsbare mensen zoals gedefinieerd volgens het RIVM zijn mensen met:

 • Alle personen ≥70 jaar

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen

 • Chronische hartaandoeningen

 • Diabetes mellitus

 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie

 • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten

 • Met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar