Update 04-05-2020:

Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis.


Nu de eerste hectische weken van de corona-epidemie achter ons liggen, dringt het besef door dat de gezondheidszorg moet worden heringericht en is het noodzakelijk om fysiotherapeutische zorg veilig en verantwoord op te schalen. Dit zal met gepaste voorzorgsmaatregelen gebeuren voor therapeut en patiënt, om besmettingsrisico’s te beperken.

Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM is de onderstaande richtlijn opgezet door onze beroepsorganisatie, het KNGF. Als therapeut hanteren wij de richtlijn en beoordelen we zelf, telefonisch of online, de noodzaak en actualiteit van een fysiotherapeutische hulpvraag.


De afspraak kan face-to-face NIET doorgaan als, zowel patiënt als therapeut, niet alle onderstaande vragen met ‘NEE’ beantwoorden. In dat geval kan de afspraak eventueel met een videoconsult of telefonisch plaats vinden.


 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?

 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?


Regels ivm corona op de praktijk:


 • We schudden geen handen

 • De therapeut doet de deur voor u open en dicht

 • Probeer waar mogelijk 1,5 m afstand te houden

 • Kom niet meer dan 5 minuten voor de afspraak

 • Kom alleen, tenzij begeleiding of tolk nodig is

 • U bent verplicht om uw eigen handdoek mee te nemen

 • Gebruik het praktijktoilet niet, tenzij het echt niet anders kan


Update 26-03-2020:

De praktijk is ivm de coronacrisis alleen geopend voor telefonisch/videoconsult en voor direct noodzakelijke behandelingen.


Dit houdt in dat we voor fysiotherapie volgens het stappenplan van onze beroepsorganisatie, het KNGF, werken.

Voor orthomoleculaire therapie gaan alle afspraken door, maar dan via telefoon of videoconsult.


Update 23-03-2020

De praktijk is geopend, echter met aanvullende regels mbt coronacrisis.


We volgen de algemene hygiëne maatregelen van het RIVM en een paar specifieke maatregelen voor fysiotherapie:

 • We schudden geen handen

 • We wassen na elke patiënt onze handen

 • Hoesten of niezen doen we in onze elleboog

 • We gebruiken papieren doekjes of zakdoekjes

 • Het is verplicht om een eigen handdoek mee te nemen

 • We proberen, waar mogelijk, 1,5 m afstand te hanteren op de praktijk


Wanneer u last heeft van één van de onderstaande klachten moet u de afspraak annuleren of zetten we deze om in een e-consult of telefonisch consult:


 • (Neus)verkoudheid

 • Hoest niezen

 • Loopneus

 • Keelpijn

 • Verhoging (= tot 38 graden) of koorts

 • Kortademigheid

 • Branderige ogen

 • Je ziek voelen

 • Diarree


Wanneer u behoort tot de groep kwetsbare mensen, zoals gedefinieerd door het RIVM, nemen we contact met u op. In overleg beslissen we of de behandeling door kan gaan en in welke vorm.


Kwetsbare mensen zoals gedefinieerd volgens het RIVM zijn mensen met:

 • Alle personen ≥70 jaar

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen

 • Chronische hartaandoeningen

 • Diabetes mellitus

 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie

 • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten

 • Met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar